Johan Hallberg, rektor på Malmaskolan, berättar hur samarbetet med Reacta gett effekt på elevhälsoarbetet och elevernas lärande, med utgångspunkt i det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande. Ta del av Malmaskolans framgångsrika utveckling av teori och metod som används sedan 15 år tillbaka med tydligt fokus på trygghet, trivsel och goda resultat.

Elever på skolan och ungdomar som brukar gå till fritidsgården, berättar också om sina erfarenheter av att vara medlem i ett hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter tillsammans.

Program

14.00 Vad är hälsofrämjande arbete? Hur fungerar Reactas modell och vilka effekter får arbetet?      
Maria Engdell, nationell samordnare på Reacta
14.40 Fika med erfarenhetsutbyte och nätverkande
15.10 Så kan hälsorådsarbetet ge resultat i elevhälsoarbetet och effekter på elevernas hälsa och lärande.
Johan Hallberg, rektor Malmaskolan
15.50 Elever från Malmaskolan berättar om att driva hälsoråd
16.10 Vad krävs för att än mer lyfta hälsofrämjande arbete tillsammans med barn och unga i hälsoråd?
Maria Engdell, nationell samordnare på Reacta
16.30 Avslutning

Infoträffen ger er konkreta tips, råd, verktyg och inspiration hur ni kan organisera och strukturera ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Reactas modell utgår ifrån evidens, forskning och beprövad erfarenhet från arbete med hundratals skolor. Efter infoträffen kan rektor eller verksamhetsansvarig göra en intresseanmälan för att starta upp ett hälsorådsarbete enligt Reactas modell.

Anmälan

Reactas modell utgår ifrån ett tvärprofessionellt arbete där samsyn och samverkan står i fokus för att skolor och mötesplatser ska kunna arbeta hälsofrämjande. Rektor/verksamhetsansvarig anmäler er till denna infoträff som ett tvärprofessionellt team med flera personer från verksamheten.

  • Skola: Rektor, representanter från elevhälsan och representanter från lärarkollegiet (minst fyra personer)
  • Mötesplatser: Verksamhetsansvarig, ungdomscoacher och fritidsledare (minst två personer) 

Anmälan görs av rektor/verksamhetsansvarig senast onsdag den 23 januari 2023.

Reactas modell

Reactas modell bygger på evidens och beprövad erfarenhet och är framtagen tillsammans med rektorer, elevhälsa, lärare på grund - och gymnasieskolor samt forskare på universitet och högskolor. I modellen får skolan eller mötesplatsen processutvecklingsstöd i hela styr- och stödkedjan genom kartläggning, utbildningar samt möjlighet att kunna delta på nätverksträffar för att lyfta det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd. Arbetet bedrivs tvärprofessionellt, processinriktat och konkret då personal i skolan eller på mötesplatsen startar och driver hälsoråd tillsammans med barn och unga på grupp- och organisationsnivå. Läs mer →

Hälsoråden får bland annat friskvårdsbidrag, olycksfallsförsäkring samt ett startkit och medlemmarna har möjlighet att delta på gemenskapsträffar för att träffa medlemmar i andra hälsoråd.

Ta gärna del av alla de effekter som arbetet med hälsoråd har fått ute i verksamheterna. Läs mer →

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

Johan Hallberg
Rektor, Malmaskolan i Kolsva
Maria Engdell
Nationell samordnare
  • Rektor Johan Hallberg delar konkreta exempel som lyfter det hälsofrämjande arbetet
  • Lyssna till elevers upplevelser av att driva hälsoråd
  • Ta del av effekter från hälsofrämjande arbete med hälsoråd
  • Erfarenhetsutbyte och nätverkande
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt
ingår
Fika
Datum
2023-02-06
plats och TID
Malmaskolan i Kolsva kl. 14.00-16.30
Målgrupp
Skola: Rektor, representanter från EHT samt lärarkollegiet. Mötesplats: Verksamhetsansvarig, ungdomscoacher och fritidsledare
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2022-11-17

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Lyft hälsorådets effekter med mer demokrati

2022-11-21

Digitalt på Zoom 14:15-16:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-11-22

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00

Två dagar fyllda med inspiration, erfarenhetsutbyte och nya lärdomar

2022-11-24

Scandic Foresta, Lidingö

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-12-12

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-01-17

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-01-24

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Johan Hallberg

Så lyfter ni ert hälsofrämjande arbete!

2023-02-06

Malmaskolan i Kolsva kl. 14.00-16.30

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-02-16

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-02-23

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-03-14

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-03-28

Digitalt på Zoom kl. 09.30-12.00