Catharina Lundqvist, rektor på Duveholmsgymnasiet berättar hur de startat upp samarbetet med Reacta och vilka effekter det hittills har gett på elevhälsoarbetet och elevernas lärande. Ta del av hur Duveholmsgymnasiet arbetar hälsofrämjande och hur du som rektor kan lyfta det hälsofrämjande arbete med fokus på det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande. Ta del av rektorns roll för att leda, organisera och strukturera elevhälsoarbetet med Reactas modell för ökad trygghet, trivsel och goda resultat.

Program

14.30 Vad är hälsofrämjande arbete? Hur fungerar Reactas modell och vilka effekter får arbetet?      
Maria Almroth, skolutvecklare på Reacta
15.10 Fika med erfarenhetsutbyte och nätverkande
15.40 Så kan hälsorådsarbetet ge resultat i elevhälsoarbetet och effekter på elevernas hälsa och lärande.
Catharina Lundqvist, rektor Duveholmsgymnasiet
16.00 Vad krävs för att än mer lyfta hälsofrämjande arbete tillsammans med barn och unga i hälsoråd?
David Nilsson, generalsekreterare Reacta
16.30 Avslutning

Infoträffen ger er konkreta tips, råd, verktyg och inspiration hur ni kan organisera och strukturera ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Reactas modell utgår ifrån evidens, forskning och beprövad erfarenhet från arbete med hundratals skolor. Efter infoträffen kan du som rektor eller verksamhetsansvarig göra en intresseanmälan för att starta upp ett hälsorådsarbete enligt Reactas modell.

Anmälan

Reactas modell utgår ifrån ett tvärprofessionellt arbete där samsyn och samverkan står i fokus för att skolor och mötesplatser ska kunna arbeta hälsofrämjande. Du som rektor/verksamhetsansvarig anmäler er till denna infoträff som ett tvärprofessionellt team med flera personer från verksamheten.

  • Skola: Rektor, representanter från elevhälsan och representanter från lärarkollegiet
  • Mötesplats: Verksamhetsansvarig med ungdomscoacher och fritidsledare

Anmälan görs av dig som rektor/verksamhetsansvarig senast onsdag den 8 februari 2023. Platser tilldelas i följande prioriteringsordning: 
1. Skola med sitt team bestående av minst: Rektor, två deltagare från elevhälsan, två deltagare från lärarkollegiet. Alternativt mötesplats med verksamhetsansvarig samt minst två ungdomscoacher/fritidsledare
2. Endast rektor/verksamhetsansvarig
3. Övriga. T.ex. endast en lärare, en fritidsledare.

Plats och tid

Den 15 februari 2023, kl. 14.30-16.30 på D11, Drottninggatan 11 i Katrineholm.

Reactas modell

Reactas modell bygger på evidens och beprövad erfarenhet och är framtagen tillsammans med rektorer, elevhälsa, lärare på grund - och gymnasieskolor samt forskare på universitet och högskolor. I modellen får skolan eller mötesplatsen processutvecklingsstöd i hela styr- och stödkedjan genom kartläggning, utbildningar samt möjlighet att kunna delta på nätverksträffar för att lyfta det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd. Arbetet bedrivs tvärprofessionellt, processinriktat och konkret då personal i skolan eller på mötesplatsen startar och driver hälsoråd tillsammans med barn och unga på grupp- och organisationsnivå. Läs mer →

Hälsoråden får bland annat friskvårdsbidrag, olycksfallsförsäkring samt ett startkit och medlemmarna har möjlighet att delta på gemenskapsträffar för att träffa medlemmar i andra hälsoråd.

Ta gärna del av alla de effekter som arbetet med hälsoråd har fått ute i verksamheterna. Läs mer →

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

Catharina Lundqvist
Rektor på Duveholmsgymnasiet
Maria Almroth
Skolutvecklare
David Nilsson
Generalsekreterare
  • Konkreta exempel på hur du som rektor kan organisera och strukturera ett framgångsrikt elevhälsoarbete
  • Ta del av effekter från hälsofrämjande arbete med hälsoråd
  • Erfarenhetsutbyte och nätverkande
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt
ingår
Fika
Datum
2023-02-15
plats och TID
Drottning. 11, Katrineholm kl. 14.30-16.30
Målgrupp
Skola: Rektor, representanter från EHT samt lärarkollegiet. Mötesplats: Verksamhetsansvarig, ungdomscoacher och fritidsledare

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Johan Hallberg

Så lyfter ni ert hälsofrämjande arbete!

2023-02-06

Malmaskolan, Kolsva kl. 14.00-16.30

Catharina Lundqvist

Så lyfter ni ert hälsofrämjande arbete!

2023-02-15

Drottning. 11, Katrineholm kl. 14.30-16.30

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-02-16

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-02-23

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Johan Thorsell

En unik möjlighet för barn och unga i särskola

2023-03-10

Scandic, Stockholm kl. 9.30-12.45

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-03-14

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-03-28

Digitalt på Zoom kl. 09.30-12.00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-09-12

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-10-12

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-10-19

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-11-14

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30