Förkunskapskrav: Godkänt resultat från del 1 samt att du startat ett hälsoråd på skolan eller mötesplatsen
Licens: Systematiskt arbeta med att driva hälsoråd

I del två får du verktyg att arbeta systematiskt med att driva hälsoråd. Vi utgår från Reactas årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet där du identifierar på vilken nivå hälsorådsarbetet befinner sig på just nu och hur du kan nå en högre nivå. Vi reflekterar och diskuterar i grupp hur du kan nå en högre nivå utifrån de fem salutogena hälsofaktorerna, med fokus på samtalets betydelse. Här får du också praktiskt träna på att genomföra fler hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med barn och unga i hälsorådet som styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten. Vi knyter an till aktuell forskning, evidens och beprövad erfarenhet.

Vi avslutar med hälsorådets viktigaste möte - årsmötet. Här arbetar vi i workshopsform och gör dig redo att coacha barn och unga att genomföra årsmötet som blir årets starkaste hälsofrämjande insats, som både är roligt och engagerar nya medlemmar. Vi fördjupar oss i revisorns roll och hur du kan slussa in nya barn och unga i hälsorådet.

Kursmoment

 • Verktyg för att systematiskt driva hälsoråd
 • Salutogena hälsofaktorer för hälsofrämjande arbete
 • Hur hälsofrämjande aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas systematiskt
 • Årsmöte som en stark hälsofrämjande aktivitet
 • Revisorns roll på årsmötet
 • Att slussa in nya barn och unga
 • Vanliga fallgropar

Efter utbildningen

Efter att du genomfört del ett och två har du kunskaper att coacha barn och unga att starta och driva hälsoråd där ni tillsammans gör hälsofrämjande aktiviteter. Som diplomerad hälsorådscoach kan du sedan delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher där du får ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Som hälsorådscoach kan du stötta max tre hälsoråd. Efter avslutad och godkänt resultat på utbildningen får du ett digitalt diplom och en liten belöning.

Diplomerade hälsorådscoacher får också stöd och hjälp av samordnaren på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu i din verksamhet kan du efter din diplomering utbilda dig till samordnare.  När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare. Har ni haft eller har tre hälsoråd kräver vi en utbildad och godkänd samordnare i verksamheten. Som hälsorådscoach kan du också fördjupa dina kunskaper i hälsorådsarbetet med hjälp av våra fördjupningsutbildningar.

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

 • Enkla verktyg för att systematiskt driva hälsoråd framgångsrikt
 • Digitala verktyg som underlättar det systematiska kvalitetsarbetet
 • Kvalitetsutveckla och höj det hälsofrämjande arbete ytterligare en nivå
 • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 2995 kr per del och person.
ingår
Dokumentation och material
Datum
2024-03-07
plats och TID
Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-03-07

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

Maria Almroth

En unik möjlighet för barn och unga i anpassad skola!

2024-03-08

Scandic, Kungsg. 70, Sthlm, kl 9.30-12.45

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2024-03-12

Digitalt på Zoom kl. 13.00-15:30

Maria Engdell

Samordna arbetet med hälsoråd

2024-03-19

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-04-04

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-04-10

Digitalt på Zoom kl. 13:00-15:30