Vill du bli hälsorådscoach för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa? Då ska du gå vår diplomerade utbildning till hälsorådscoach. Utbildningen görs tillsammans med utbildare och föreläsare från flera högskolor och universitet. Utbildningen består av tre delar som rustar dig för att coacha barn och unga i att starta och driva hälsoråd som en del i det hälsofrämjande arbetet på din skola eller mötesplats.

Del ett fokuserar på metoden motiverande samtal så att du kan öka barn och ungas motivation att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. I del två får du kunskaper att identifiera vad som är hälsofrämjande gentemot förebyggande och åtgärdande arbete. Här får du också föreningskunskap så att du kan coacha medlemmar, ordförande, sekreterare och kassören i hälsorådet. Del tre ger dig kunskaper i att coacha barn och unga i att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter. Vi avslutar utbildningen med att repeterera hur ett årsmöte genomförs så att fler engageras i hälsorådsarbetet.

Del 2: Att starta hälsoråd

Förkunskapskrav: Genomförd del 1 av utbildningen Diplomerad Hälsorådscoach
Licenser: Efter del 1 & del 2 har du licens att starta hälsoråd

I del två börjar vi med att fördjupa oss i definitionen av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Detta gör vi för att du ska kunna identifiera och fokusera på barn och ungas initiativ till hälsofrämjande aktiviteter som de vill göra i hälsoråden. Därefter kommer vi arbeta med Reactas två andra metoder, föreningsbildande och empowerment. Här tittar vi på hur du enkelt startar ett hälsoråd med Reactas digitala guider, liksom vad en ordförande, sekreterare, kassör, ledamot och revisor gör. Vi går igenom alla funktioner i hälsorådet, från medlem till ordförande liksom vilken funktion du ska ha i hälsorådens styrelse. Du får prova att starta ett hälsoråd tillsammans med andra.

Utbildningen ger dig också verktyg för att ge barn och unga kontroll, delaktighet och inflytande över sin hälsa, s.k. empowerment. Hur kan du som hälsorådscoach träna barn och unga i att ta demokratiska beslut i hälsorådet, som bibehåller och stärker deras hälsa? Här får du kunskaper att använda de tre grundläggande demokratiska beslutsformerna på ett roligt och engagerande sätt. Vilka är effekterna av att våga släppa lite av kontrollen och låta barn och unga får ta plats i besluten för sin hälsa? Diskussion och reflektion i grupper. 

Vi går också igenom i detalj hur friskvårdsbidraget fungerar när hälsoråden startas. Hur får det användas och hur redovisas det enkelt? Vi avslutar med tips och trix för att lyckas och vanliga fallgropar att undvika. Efter utbildningen har du licens att starta hälsoråd på din skola eller mötesplats. 

Kursmoment

 • Fördjupning av definitionen på hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete
 • Vad gör en hälsorådscoach?
 • Hur startar man hälsoråd?
 • Hälsorådscoachens funktion och roll i styrelsen
 • Vad gör en ordförande, sekreterare, kassör och revisor?
 • Tre beslutsformer för demokratiska beslut
 • Så fungerar medlemsregistret för hälsoråden
 • Friskvårdsbidrag - så funkar det
 • Vanliga fallgropar

Efter utbildningen

Efter att du genomfört del två har du kunskaper att identifiera vad som är hälsofrämjande och motivera barn och unga att starta ett hälsoråd med Reactas digitala guider. Du kan också coacha barn och unga i att ta demokratiska beslut i hälsorådet gällande aktiviteter som har effekt på deras hälsa. Efter del två har du licens att starta hälsoråd och kan börja direkt. Efter del tre kan du också coacha barn och unga i att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter liksom årsmöte. Som diplomerad hälsorådscoach kan du sedan delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher där du får ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Som hälsorådscoach kan du stötta max tre hälsoråd.

Diplomerade hälsorådscoacher får också stöd och hjälp av samordnaren på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu i din verksamhet kan du efter din diplomering utbilda dig till samordnare. När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare. Har ni haft eller har tre hälsoråd kräver vi en utbildad och godkänd samordnare i verksamheten.

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

David Nilsson
Generalsekreterare
Ingrid Hylander
Psykolog och docent i pedagogik, Karolinska Institutet
 • Få metoder med effekt på barn och ungas hälsa
 • Lyft enkelt skolan eller fritidsverksamheten med hälsorådsarbete
 • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
 • Öka barn och ungas kontroll, inflytande och delaktighet
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 1595 kr/person.
ingår
Fikakupong
Datum
2021-09-22
plats & TID
Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-05-06

Digitalt på Zoom kl. 14.30-15.30

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-05-31

Digitalt på Zoom kl. 09.00-10.00

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-06-15

Digitalt på Zoom kl. 14.30-15.30

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2021-09-15

Digitalt på Zoom kl. 12.00-16.30

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-09-22

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2021-10-05

Digitalt på Zoom kl. 12.00-16.30

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-10-13

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-10-19

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-11-02

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2021-11-11

Digitalt på Zoom kl. 08.00-12.30

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-11-25

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-12-09

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00