Förkunskapskrav: Del 1 samt del 2
Licens: Att coacha barn och unga att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter som ger friskvårdsbidrag.

Efter del ett och del två har du kunskaper att motivera barn och unga liksom kunskaper att praktiskt starta ett hälsoråd som fokuserar på ett hälsofrämjande arbete. Till del tre har du med fördel coachat barn och unga att starta ett hälsoråd och ni har också fått det första friskvårdsbidraget utbetalt från Reacta.

Nu är det dags att coacha barn och unga vidare så att de kan planera, genomföra och utvärdera en första hälsofrämjande aktivitet. För att aktiviteterna i hälsorådet ska få effekt på barn och ungas hälsa behöver de uppfylla Reactas kriterier som baseras på WHO och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här får du i grupp träna på och diskutera hur du gör hälsorådets aktiviteter inkluderande så att alla kan delta (människovärdesprincipen) samt hur de skapar positivt engagemang, empowerment, medvetenhet och gemenskap. Läs mer →

I del tre tittar vi också på samtalets betydelse för att göra barn och unga medvetna om hur deras hälsofrämjande aktiviteter påverkar deras hälsa och välmående. Hur kan vi prata med barn och unga om hur livsstilsval påverkar vår hälsa? När barn och unga blir medvetna om hur kroppen och knoppen påverkas ökar också motivationen att göra fler hälsofrämjande aktiviteter.

Hur kan årsmötet bli en stark hälsofrämjande aktivitet? Här arbetar vi i workshopsform och gör dig redo att coacha barn och unga att genomföra årsmöten som både är roliga och engagerar nya medlemmar. Vi fördjupar oss i revisorns roll och hur du kan slussa in nya barn och unga i hälsorådet. Till sist tittar vi på vanliga fallgropar och ger dig tips och tricks för att lyckas i din nya roll som diplomerad hälsorådscoach.

Kursmoment

 • Kriterier för hälsofrämjande aktiviteter
 • Samtal om hur hälsofrämjande aktiviteter påverkar välmåendet
 • Hur hälsofrämjande aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas
 • Årshjul för hälsoråd
 • Roligt årsmöte som skapar engagemang
 • Revisorns roll på årsmötet
 • Att slussa in nya barn och unga
 • Fördjupning i Pluppmetoden
 • Vanliga fallgropar

Efter utbildningen

Efter att du genomfört del tre har du kunskaper att coacha barn och unga att starta, driva och utvärdera ett hälsorådsarbete där ni tillsammans gör hälsofrämjande aktiviteter. Du har då licens att också coacha barn och unga i att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter som ni kan redovisa, vilket ger friskvårdsbidrag. Du har också licens för att genomföra årsmöte i hälsoråden. Som diplomerad hälsorådscoach kan du sedan delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher där du får ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Som hälsorådscoach kan du stötta max tre hälsoråd.

Diplomerade hälsorådscoacher får också stöd och hjälp av samordnaren på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu i din verksamhet kan du efter din diplomering utbilda dig till samordnare. När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare. Har ni haft eller har tre hälsoråd kräver vi en utbildad och godkänd samordnare i verksamheten.

Passar inte datumet dig? Klicka här för fler tillfällen!

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

David Nilsson
Generalsekreterare
 • Få metoder med effekt på barn och ungas hälsa
 • Lyft enkelt skolan eller fritidsverksamheten med hälsorådsarbete
 • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
 • Öka barn och ungas kontroll, inflytande och delaktighet
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 1595 kr per del och person.
ingår
Dokumentation och material
Datum
2022-03-23
plats & TID
Digitalt på Zoom kl. 09:00-12:00
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-01-20

Digitalt på Zoom kl. 10.00-11.00

Reacta svarar live på era frågor

2022-01-26

Zoom 10:00-10:30

Reacta svarar live på era frågor

2022-02-08

Zoom 13:00-13:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-02-14

Digitalt på Facebook kl. 14.00-15.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-02-18

Digitalt på Zoom kl. 08:00-12:30

Reacta svarar live på era frågor

2022-02-24

Zoom 10:00-10:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-03-03

Digitalt på Zoom kl. 10.00-11.00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-03-08

Digitalt på Zoom kl. 09.00-12.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-03-18

Digitalt på Zoom kl. 08:00-12:30

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-03-23

Digitalt på Zoom kl. 09:00-12:00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-03-30

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-04-01

Digitalt på Zoom kl. 12:00-16:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-04-04

Digitalt på Facebook kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-04-07

Digitalt på Zoom kl. 13:00-16:00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-04-20

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-05-03

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-05-09

Digitalt på Zoom kl. 13:00-16:00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-06-13

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00