Vill du arbeta mer hälsofrämjande och öka barns och ungas psykiska och fysiska hälsa? Öka tryggheten, gemenskapen och skapa bättre förutsättningar för lärande på din skola eller mötesplats? Då ska du gå vår diplomerade utbildning till hälsorådscoach. Utbildningen görs tillsammans med utbildare och föreläsare från flera högskolor och universitet. Efter utbildning kan du framgångsrikt coacha barn och unga att starta och driva hälsoråd som en del i det hälsofrämjande arbetet på din skola eller mötesplats. Läs mer om hälsoråd →

Utbildningen ger dig både forskning, teori och praktiskt kunnande att coacha hälsoråd. Vi varvar korta föreläsningar med praktiskt arbete i grupper där du får öva och bygga upp färdigheter i att använda Reactas tre metoder, vårt material och digitala mallar. Arbetet är konkret, praktiskt och evidensabserad med dokumenterad effekt. Läs mer om effekterna här →

Utbildningen består av tre delar och sker digitalt på Zoom. Du väljer själv de datum som passar dig. Del ett av utbildningen fokuserar på metoden motiverande samtal så att du kan öka barns och ungas motivation att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. I del två får du kunskaper att identifiera vad som är hälsofrämjande gentemot förebyggande och åtgärdande arbete. Här får du också föreningskunskap så att du kan coacha medlemmar, ordförande, sekreterare och kassören i hälsorådet. Del tre ger dig kunskaper att coacha barn och unga i att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter. Vi avslutar utbildningen med att repeterera hur ett årsmöte genomförs så att fler engageras i hälsorådsarbetet.

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

Förkunskapskrav: Deltagit på infoträff
Licenser: Efter del ett & del två har du licens att starta hälsoråd

Hur motiverar man barn och unga att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter för sin hälsa? Ett hälsofrämjande arbete med barn och unga börjar med att skapa intresse & engagemang att göra hälsofrämjande aktiviteter i hälsoråd.  Arbetet sker med Reactas tre metoder motiverande samtal, föreningsbildande och empowerment. Läs mer →

I del 1 får du de första grundläggande verktygen i metoden motiverande samtal. Du får lära dig vad motiverande samtal (MI) är och vad som påverkar barn och ungas motivation att starta hälsoråd. Du får grunderna i personcentrerat förhållningssätt som innebär att sätta barn och ungas tankar och idéer på hälsofrämjande aktiviteter i fokus, inte dina som vuxen. Här får du också träna på att använda reflektivt lyssnande för att öka barn och ungas motivation att starta ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Genom att bekräfta barn och ungas tankar och idéer om hälsofrämjande aktiviteter får du dem att växa och ta reella steg mot att starta hälsoråd. Efter att du gått del 1 kan du direkt börja använda metoden för att öka barn och ungas motivation att starta ett hälsorådsarbete.

Kursmoment

 • Vad är MI?
 • Vad påverkar barn och ungas motivation att starta hälsoråd?
 • Så ställer du framgångsrikt öppna frågor om hälsa till barn och unga!
 • Lär dig hur du får ett personcentrerat förhållningssätt
 • Så bekräftar du barns och ungas initiativ till att starta hälsoråd
 • Att ge reflektioner som förstärker barn och ungas motivation
 • Att sammanfatta barns och ungas tankar och ideér

Efter utbildningen

Efter att du genomfört del ett har du kunskaper för att motivera barn och unga att starta ett hälsorådsarbete med hälsofrämjande aktiviteter. Du kan direkt börja skapa intresse & engagemang på din skola eller mötesplats. När du genomfört del två har du licens att starta hälsoråd. Efter del tre kan du också coacha barn och unga i att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter liksom årsmöte. Som diplomerad hälsorådscoach kan du sedan delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher där du får ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Som hälsorådscoach kan du stötta max tre hälsoråd.

Diplomerade hälsorådscoacher får också stöd och hjälp av samordnaren på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu i din verksamhet kan du efter din diplomering utbilda dig till samordnare. När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare. Har ni haft eller har tre hälsoråd kräver vi en utbildad och godkänd samordnare i verksamheten.

Alla kurstillfällen våren 2022

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

Del ett erbjuds vid följande tillfällen:

18 februari Läs mer →
18 mars Läs mer →
1 april Läs mer →

Del 2: Att starta hälsoråd

Del två erbjuds vid följande tillfällen:

8 mars Läs mer →
30 mars Läs mer →
20 april Läs mer →

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

Del tre erbjuds vid följande tillfällen:

23 mars Läs mer →
7 april  Läs mer →
9 maj Läs mer →


Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

Carina Karlsson
Hälsovetare, MiNord Motiverande samtal
 • Få metoder med effekt på barn och ungas hälsa
 • Lyft enkelt skolan eller fritidsverksamheten med hälsorådsarbete
 • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
 • Öka barn och ungas kontroll, inflytande och delaktighet
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 1595 kr per del och person.
ingår
Dokumentation och material
Datum
2022-03-18
plats & TID
Digitalt på Zoom kl. 08:00-12:30
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-01-20

Digitalt på Zoom kl. 10.00-11.00

Reacta svarar live på era frågor

2022-01-26

Zoom 10:00-10:30

Reacta svarar live på era frågor

2022-02-08

Zoom 13:00-13:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-02-14

Digitalt på Facebook kl. 14.00-15.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-02-18

Digitalt på Zoom kl. 08:00-12:30

Reacta svarar live på era frågor

2022-02-24

Zoom 10:00-10:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-03-03

Digitalt på Zoom kl. 10.00-11.00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-03-08

Digitalt på Zoom kl. 09.00-12.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-03-18

Digitalt på Zoom kl. 08:00-12:30

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-03-23

Digitalt på Zoom kl. 09:00-12:00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-03-30

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2022-04-01

Digitalt på Zoom kl. 12:00-16:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-04-04

Digitalt på Facebook kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-04-07

Digitalt på Zoom kl. 13:00-16:00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2022-04-20

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-05-03

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2022-05-09

Digitalt på Zoom kl. 13:00-16:00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-06-13

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00