Förkunskapskrav: Godkänt resultat från del 1 samt att du startat ett hälsoråd på skolan eller mötesplatsen
Licens: Systematiskt arbeta med att driva hälsoråd

I del två får du verktyg att arbeta systematiskt med att driva hälsoråd. Vi utgår från Reactas årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet där du identifierar på vilken nivå hälsorådsarbetet befinner sig på just nu och hur du kan nå en högre nivå, för att därefter planera, genomföra och utvärdera arbetet. Här får du också praktiskt träna på att genomföra fler hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med barn och unga i hälsorådet som styrelsemöten, medlemsmöten, aktivitetsträffar och årsmöten. Med hjälp av årshjulet och Reactas digitala checklistor blir det lätt att se vad som är nästa steg i arbetet. Arbetar du i fritidsverksamheten utgår arbetet utifrån era styrdokument i kommunen och verksamheten.

Lär dig identifiera på vilken nivå det hälsofrämjande arbetet befinner sig med Reactas fem salutoga hälsofaktorer. Vi reflekterar och diskuterar i grupp hur du kan höja varje enskild hälsofaktor ytterligare ett steg. Vi fördjupar oss också i flera av hälsofaktorerna med fokus på samtalets betydelse för barns och ungas medvetenhet. Hur kan vi prata med barn och unga om hur livsstilsval påverkar vår hälsa? När barn och unga blir medvetna om hur kroppen och knoppen påverkas ökar också motivationen att göra fler hälsofrämjande aktiviteter. Vi knyter också an till aktuell forskning, evidens och beprövad erfarenhet.

Hälsorådsarbetet genomförs systematiskt med hjälp av Reactas digitala verktyg. Här får du praktiskt träna på att använda Reactas digitala verktyg där du enkelt dokumenterar nuvarande läge och nivå, gör en planering mot utbildningens mål för att nå en högre nivå och utvärderar arbetet och dess effekter. Allt sammanställs sedan av Reacta till en årlig kvalitetsrapport av ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Med kvalitetsrapporten blir det tydligt vilka effekter och resultat ert arbete har fått och hur arbetet är förankrat i evidens, forskning och beprövad erfarenhet. T.ex. Arbetar elevhälsan främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål? Hur mycket av arbetet är hälsofrämjande? Här utgår vi ifrån vad som står formulerat i 2 kap. 25 § i skollagen Rapporten gör det sen enkelt för skolan att uppfylla skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete i arbetet med elevernas hälsa. Dessutom kan rektor, ledning, föräldrar och andra intressenter enkelt ta del av ert hälsofrämjande arbete.

Med kvalitetsrapporten får du:

 • Professionell dokumentation av ert hälsofrämjande arbete
 • Dokumentationshjälp som sparar tid
 • Tydliga effekter & resultat som kan visas för rektor, föräldrar, elever m.fl.

Arbetet bygger på skollagens krav på att det hälsofrämjande arbetet, liksom det övriga arbetet, sker enligt ett systematiskt kvalitetsarbete. En ny skollag är också på gång för att ytterligare stärka detta arbete.

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete →
Läs mer om förslag på ny skollag →

Kursmoment

 • Verktyg för att systematiskt driva hälsoråd
 • Forskning och evidens för hälsofrämjande arbete med hälsoråd
 • Salutogena hälsofaktorer för hälsofrämjande arbete
 • Hur hälsofrämjande aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas systematiskt
 • Årsmöte som en stark hälsofrämjande aktivitet
 • Revisorns roll på årsmötet
 • Att slussa in nya barn och unga
 • Vanliga fallgropar

Vi avslutar med hälsorådets viktigaste möte - årsmötet. Här arbetar vi i workshopsform och gör dig redo att coacha barn och unga att genomföra årsmötet som blir årets starkaste hälsofrämjande insats, som både är roligt och engagerar nya medlemmar. Vi fördjupar oss i revisorns roll och hur du kan slussa in nya barn och unga i hälsorådet.

Efter utbildningen

Efter att du genomfört del ett och två har du kunskaper att coacha barn och unga att starta och driva hälsoråd där ni tillsammans gör hälsofrämjande aktiviteter. Du har också enkla verktyg för att systematiskt driva hälsoråd och kvalitetsutveckla arbetet där du kan nå högre nivåer och ökade effekter av ditt arbete. Med din licens kan du använda alla Reactas digitala verktyg för att arbeta hälsofrämjande med hälsoråd. Som diplomerad hälsorådscoach kan du sedan delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher där du får ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Som hälsorådscoach kan du stötta max tre hälsoråd. Efter avslutad och godkänt resultat på utbildningen får du ett digitalt diplom och en liten belöning.

Diplomerade hälsorådscoacher får också stöd och hjälp av samordnaren på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu i din verksamhet kan du efter din diplomering utbilda dig till samordnare.  När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare. Har ni haft eller har tre hälsoråd kräver vi en utbildad och godkänd samordnare i verksamheten. Som hälsorådscoach kan du också fördjupa dina kunskaper i hälsorådsarbetet med hjälp av våra fördjupningsutbildningar.

Alla kurstillfällen VT 2023

Del 1: Starta hälsoråd

Del ett erbjuds vid följande tillfällen:
24 jan 09.00-11.30
23 feb 13.30-16.00

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

Del två erbjuds vid följande tillfällen:
17 jan 13.30-16.00
16 feb 09.00-11.30
14 mar 13.30-16.00

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

David Nilsson
Generalsekreterare
 • Enkla verktyg för att systematiskt driva hälsoråd framgångsrikt
 • Digitala verktyg som underlättar det systematiska kvalitetsarbetet
 • Kvalitetsutveckla och höj det hälsofrämjande arbete ytterligare en nivå
 • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 2995 kr per del och person.
ingår
Dokumentation och material
Datum
2023-02-16
plats & TID
Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Så lyfter du skolans hälsofrämjande arbete!

2022-09-27

Drottninggatan 11, Katrineholm kl. 15.00-16.30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-09-29

Digitalt på Zoom kl. 10.00-11.00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-10-04

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Så lyfter du skolans hälsofrämjande arbete!

2022-10-06

Munktell Science Park, Eskilstuna kl. 15.00-16.30

Samordna arbetet med hälsoråd

2022-10-13

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-10-20

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-10-24

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2022-10-25

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-11-15

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2022-11-17

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Lyft hälsorådets effekter med mer demokrati

2022-11-21

Digitalt på Zoom 14:15-16:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-11-22

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00

Två dagar fyllda med inspiration, erfarenhetsutbyte och nya lärdomar

2022-11-24

Scandic Foresta, Lidingö

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-12-12

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-01-17

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-01-24

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-02-16

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-02-23

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-03-14

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-03-28

Digitalt på Zoom kl. 09.30-12.00