Vill du arbeta mer hälsofrämjande och öka barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande? Stärka tryggheten, gemenskapen och skapa bättre förutsättningar för lärande på din skola eller mötesplats? Då ska du gå vår diplomerade utbildning till hälsorådscoach. Utbildningen är framtagen tillsammans med utbildare och föreläsare från högskolor och universitet och ger dig både forskning, teori och praktiskt kunnande. Efter utbildningen kan du framgångsrikt coacha barn och unga att starta hälsoråd och systematiskt driva och kvalitetsutveckla arbetet för att nå en högre nivå av hälsofrämjande arbete. Läs mer om hälsoråd →

Om utbildningen

Utbildningen består av två delar och sker digitalt på Zoom. Du väljer själv vilka datum du önskar gå. Du behöver ha genomfört del 1 med godkänt resultat och startat ett hälsoråd på skolan eller mötesplatsen för att gå del 2. Inför varje del får du inspelade föreläsningar som du kan se i lugn och ro när det passar dig. På utbildningsträffarna får du i grupp öva och bygga upp färdigheter i att använda Reactas tre metoder, vårt material och digitala mallar. Arbetet är konkret, praktiskt och evidensbaserat med dokumenterad effekt. Läs mer om effekterna →

Del ett av utbildningen ger dig kunskaper att starta hälsoråd med ett coachande förhållningssätt. Vi fokuserar först på att identifiera vad som är hälsofrämjande, gentemot förebyggande och åtgärdande. På detta sätt kan ett verkligt hälsofrämjande arbete startas. Här får du också grunderna i verktygen motiverande samtal och demokratiska mötesverktyg för att kunna öka barns och ungas motivation att starta hälsoråd. Du får också praktiskt träna på att starta ett hälsoråd och ha årsmöte med hjälp av Reactas enkla digitala mallar.

I del två fokuserar vi på att systematiskt driva hälsoråd och kvalitetsutveckla arbetet för att lyfta ditt hälsofrämjande arbete till en högre nivå. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete kan du öka effekterna och sätta fokus mot utbildningens mål. I kvalitetsutvecklingsarbetet får du identifiera nuläget där du tittar på vilken nivå i det hälsofrämjande arbetet du är på just nu, till vilken nivå du vill nå, skapa en plan för att nå dit och sen utvärdera hur det blev.

Del 1: Att starta hälsoråd

Förkunskapskrav: Genomfört samtliga fyra startsteg. Du som deltar på utbildningen behöver inte själv ha deltagit på kartläggningen men skolan eller mötesplatsen behöver ha genomfört en kartläggning.
Läs mer →
Licenser: Efter del 1 har du licens att starta hälsoråd.

I del ett börjar vi med att fördjupa oss i definitionen av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Detta gör vi för att du ska kunna identifiera och fokusera på barns och ungas initiativ till hälsofrämjande aktiviteter som de vill göra i hälsoråden. Därefter kommer vi arbeta med verktyget motiverande samtal (MI) för att öka barns och ungas motivation till att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. Hur motiverar man barn och unga att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter för sin hälsa? Ett hälsofrämjande arbete med barn och unga börjar med att skapa intresse och engagemang att göra hälsofrämjande aktiviteter i hälsoråd. Du får lära dig vad motiverande samtal (MI) är och vad som påverkar barns och ungas motivation att starta hälsoråd. Du får grunderna i personcentrerat förhållningssätt som innebär att sätta barns och ungas tankar och idéer kring hälsofrämjande aktiviteter i fokus, inte dina som vuxen. Genom att bekräfta barns och ungas tankar och idéer om hälsofrämjande aktiviteter får du dem att växa och ta reella steg mot att starta hälsoråd.

När barn och unga har motivation att starta hälsoråd är det dags att börja använda demokratiska mötesverktyg för att besluta vilka hälsofrämjande aktiviteter ni vill göra i hälsorådet. Här får du ett enkelt och engagerande verktyg som du kan anpassa och variera utifrån dina barns och ungas behov och ålder, som ökar barns och unga motivation och empowerment. Vilka är effekterna av att våga släppa lite av kontrollen och låta barn och unga få ta plats i besluten för sin hälsa? Diskussion och reflektion i grupper. Vi går också igenom i detalj hur friskvårdsbidraget fungerar när hälsoråd startas.

När barn och unga har motivation och demokratiskt har beslutat vilka hälsofrämjande aktiviteter de vill genomföra får du tillsammans med andra prova att starta ett fiktivt hälsoråd med hjälp av Reactas enkla digitala guider. Vi går igenom alla funktioner i hälsorådet, från medlem till ordförande liksom vilken funktion du ska ha i hälsorådets styrelse. Du får också bekanta dig med Reactas fem salutogena hälsofaktorer där du får identifiera på vilken nivå av varje hälsofaktor ni befinner er för att sedan kunna höja ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. I del två fördjupar vi detta arbete.

Till sist tittar vi på vanliga fallgropar och ger dig tips och tricks för att lyckas i din nya roll som diplomerad hälsorådscoach.  Efter del ett av utbildningen har du licens att starta hälsoråd på din skola eller mötesplats. 

Kursmoment

 • Fördjupning av definitionen på hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete
 • MI som verktyg för att öka barns och ungas motivation
 • Så ställer du framgångsrikt öppna frågor om hälsa till barn och unga
 • Så bekräftar du barns och ungas initiativ till att starta hälsoråd
 • Att ge reflektioner som förstärker barn och ungas motivation
 • Att sammanfatta barns och ungas tankar och ideér
 • Så startar du ett hälsoråd
 • Hälsorådscoachens funktion och roll i styrelsen
 • Vad gör en ordförande, sekreterare, kassör och revisor?
 • Ett enkelt demokratiskt verktyg
 • Så fungerar medlemsregistret för hälsoråden
 • Friskvårdsbidrag - så funkar det
 • Vanliga fallgropar

Efter utbildningen

Efter att du genomfört del ett har du kunskaper att identifiera vad som är hälsofrämjande och motivera barn och unga med hjälp av metoden motiverande samtal (MI) att starta ett hälsoråd med Reactas digitala guider. Du kan också coacha barn och unga i att ta demokratiska beslut som stärker barns och ungas empowerment och hälsa. Efter del ett har du licens att starta hälsoråd och kan börja direkt.

Efter del två har du fått färdigheter i att driva hälsoråd systematiskt och verktyg för att kvalitetsutveckla arbetet enligt skollagens krav. Du kan identifiera på vilken nivå av hälsofrämjande arbete ni befinner er på, planera hur ni kan nå nästa nivå, genomföra arbetet och sedan utvärdera det. Som diplomerad hälsorådscoach kan du sedan delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher och ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Som hälsorådscoach kan du coacha max tre hälsoråd.

Diplomerade hälsorådscoacher får också stöd och hjälp av samordnaren på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu i din verksamhet kan du efter din diplomering utbilda dig till samordnare. När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare för de två första hälsorådscoacherna. När ni blir fler än två hälsorådscoacher i verksamheten behöver ni en utbildad och godkänd samordnare i verksamheten.

Alla kurstillfällen 2022

Del 1: Starta hälsoråd

Del ett erbjuds vid följande tillfällen:
4 okt 09.00-11.30
20 okt 13.30-16.00
15 nov 09.00-11.30

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

Del två erbjuds vid följande tillfällen:
25 okt 09.00-11.30
17 nov 13.30-16.00
17 jan 2023 09.00-11.30


Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

David Nilsson
Generalsekreterare
Ingrid Hylander
Psykolog och docent i pedagogik, Karolinska Institutet
Maria Engdell
Nationell samordnare
 • Lyft enkelt skolans eller fritidsverksamhetens hälsofrämjande arbete till en ny nivå
 • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
 • Höj barns & ungas motivation till bra livsstilsval med motiverande samtal
 • Öka tryggheten, gemenskapen och samhörigheten
 • Få enkla demokratiska verktyg
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 2995 kr per del och person.
ingår
Dokumentation och material
Datum
2022-11-15
plats & TID
Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Så lyfter du skolans hälsofrämjande arbete!

2022-09-27

Drottninggatan 11, Katrineholm kl. 15.00-16.30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-09-29

Digitalt på Zoom kl. 10.00-11.00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-10-04

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Så lyfter du skolans hälsofrämjande arbete!

2022-10-06

Munktell Science Park, Eskilstuna kl. 15.00-16.30

Samordna arbetet med hälsoråd

2022-10-13

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-10-20

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-10-24

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2022-10-25

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2022-11-15

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2022-11-17

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Lyft hälsorådets effekter med mer demokrati

2022-11-21

Digitalt på Zoom 14:15-16:30

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-11-22

Digitalt på Facebook kl. 10.00-11.00

Två dagar fyllda med inspiration, erfarenhetsutbyte och nya lärdomar

2022-11-24

Scandic Foresta, Lidingö

Så lyfter du skolans eller mötesplatsens hälsofrämjande arbete!

2022-12-12

Digitalt på Zoom kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-01-17

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-01-24

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-02-16

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-02-23

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-03-14

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-03-28

Digitalt på Zoom kl. 09.30-12.00