Vill du bli hälsorådscoach för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa? Då ska du gå vår diplomerade utbildning till hälsorådscoach. Utbildningen görs tillsammans med utbildare och föreläsare från flera högskolor och universitet. Utbildningen består av tre delar som rustar dig för att coacha barn och unga att starta och driva hälsoråd som en del i det hälsofrämjande arbetet på din skola eller mötesplats.

Del ett fokuserar på metoden motiverande samtal så att du kan öka barn och ungas motivation att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. I del två får du kunskaper att identifiera vad som är hälsofrämjande gentemot förebyggande och åtgärdande arbete. Här får du också föreningskunskap så att du kan coacha medlemmar, ordförande, sekreterare och kassören i hälsorådet. Del tre ger dig kunskaper att coacha barn och unga i att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter. Vi avslutar utbildningen med att repeterera hur ett årsmöte genomförs så att fler engageras i hälsorådsarbetet.

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

Förkunskapskrav: Deltagit på infoträff
Licenser: Efter del ett & del två har du licens att starta hälsoråd

Hur motiverar man barn och unga att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter för sin hälsa? Ett hälsofrämjande arbete med barn och unga börjar med att skapa intresse & engagemang att göra hälsofrämjande aktiviteter i hälsoråd.  Arbetet sker med Reactas tre metoder motiverande samtal, föreningsbildande och empowerment. Läs mer →

I del 1 får du de första grundläggande verktygen i metoden motiverande samtal. Du får lära dig de teoretiska grunderna i metoden, MI – andan, personcentrerat förhållningssätt liksom verktygslådan för reflektivt lyssnande – BÖRS. Genom att bekräfta barn och ungas tankar och idéer gällande hälsofrämjande aktiviteter får du dem att växa och ta reella steg mot att starta hälsoråd för sin hälsa. Efter att du gått del 1 kan du direkt börja använda metoden för att öka barn och ungas motivation att starta ett hälsorådsarbete.

Kursmoment

  • Teoretiska utgångspunkter för metoden
  • Motivation att ta sig an en uppgift – vad påverkar? 
  • MI-andan - personcentrerat förhållningssätt 
  • Verktygslådan för reflektivt lyssnande – BÖRS 
  • Att växa med bekräftelser 

Efter utbildningen

Efter att du genomfört del ett har du kunskaper att motivera barn och unga att starta ett hälsorådsarbete med hälsofrämjande aktiviteter. Du kan direkt börja skapa intresse & engagemang på din skola eller mötesplats. När du genomfört del två har du licens att starta hälsoråd. Efter del tre kan du också coacha barn och unga i att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter liksom årsmöte. Som diplomerad hälsorådscoach kan du sedan delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher där du får ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Som hälsorådscoach kan du stötta max tre hälsoråd.

Diplomerade hälsorådscoacher får också stöd och hjälp av samordnaren på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu i din verksamhet kan du efter din diplomering utbilda dig till samordnare. När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare. Har ni haft eller har tre hälsoråd kräver vi en utbildad och godkänd samordnare i verksamheten.

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

Carina Karlsson
Hälsovetare, MiNord Motiverande samtal
  • Få metoder med effekt på barn och ungas hälsa
  • Lyft enkelt skolan eller fritidsverksamheten med hälsorådsarbete
  • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
  • Öka barn och ungas kontroll, inflytande och delaktighet
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 1595 kr/person.
ingår
Fikakupong
Datum
2021-11-11
plats & TID
Digitalt på Zoom kl. 08.00-12.30
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-05-06

Digitalt på Zoom kl. 14.30-15.30

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-05-31

Digitalt på Zoom kl. 09.00-10.00

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-06-15

Digitalt på Zoom kl. 14.30-15.30

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2021-09-15

Digitalt på Zoom kl. 12.00-16.30

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-09-22

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2021-10-05

Digitalt på Zoom kl. 12.00-16.30

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-10-13

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-10-19

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-11-02

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2021-11-11

Digitalt på Zoom kl. 08.00-12.30

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-11-25

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-12-09

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00