Förkunskapskrav: Deltagande på Diplomerad hälsorådscoach del 1, samt inskickade reflektioner med svar på frågorna i utbildningsfilmerna för både del 1 och del 2.

I del två får du fördjupa dig i det praktiska arbetet med att driva hälsoråd. Du kommer att reflektera kring hur det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd kan nå en högre nivå utifrån de fem salutogena hälsofaktorerna. Fokus är även på att ge dig kunskap om hur hälsorådets hälsofrämjande aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas med fokus på att stärka barns och ungas empowerment. Under utbildningstillfället knyter vi också an till evidens och beprövad erfarenhet.

Kursmoment

  • Verktyg för att systematiskt driva hälsoråd
  • Salutogena hälsofaktorer för hälsofrämjande arbete
  • Hur hälsofrämjande aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas
  • Årsmöte som en stark hälsofrämjande aktivitet
  • Att slussa in nya barn och unga
  • Vanliga fallgropar i hälsorådsarbetet
  • Framgångsfaktorer i hälsorådsarbetet

Efter utbildningen

Efter att du genomfört del ett och två har du kunskaper att coacha barn och unga att starta och driva hälsoråd där ni tillsammans gör hälsofrämjande aktiviteter. Som diplomerad hälsorådscoach kan du sedan delta på Reactas nätverksträffar för hälsorådscoacher där du får ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och handledning i arbetet med hälsoråd. Efter avslutad utbildning och genomförda utbildningsmoment får du ett digitalt diplom.

Diplomerade hälsorådscoacher får också stöd och hjälp av samordnaren på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu i din verksamhet kan du efter din diplomering utbilda dig till samordnare.  När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare. Har ni haft eller har fler än tre aktiva hälsorådscoacher rekommenderar vi att det även finns en diplomerad samordnare i verksamheten.

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

  • Ta del av enkla verktyg för att systematiskt driva hälsoråd framgångsrikt
  • Kvalitetsutveckla och stärk det hälsofrämjande arbetet
  • Stärk barns och ungas empowerment ytterligare
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 2995 kr per del och person.
ingår
Dokumentation och material
2024-04-10
plats och TID
Digitalt på Zoom kl. 13:00-15:30
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Utbilda dig till diplomerad hälsorådscoach och coacha barn och unga i hälsoråd!