Är din skola eller fritidsverksamhet på väg att starta hälsoråd? Välkommen till Reactas digitala stödjarutbildning! Som utbildad och godkänd stödjare kan du ge stöd till hälsofrämjande arbete med Hälsoråd. Varje hälsoråd behöver en utbildad och godkänd stödjare. Utbildningen sker digitalt via Zoom. Efter utbildningen får du göra ett kunskapstest. Testet kan göras om flera gånger tills du blir godkänd. Som godkänd stödjare har du kunskap och förutsättningar att ge barn och unga ett bra stöd att starta och driva Hälsoråd.

Innehåll

 • Vad är Reacta?
 • Vad är hälsofrämjande arbete?
 • Hur startas hälsoråd?
 • Metoder för barn och ungas kontroll, inflytande och delaktighet över deras hälsa
 • Evidens & effekter
 • Vanliga fallgropar

Vad gör en stödjare?

En stödjare skapar förutsättningar och hjälper barn och unga att göra hälsofrämjande aktiviteter i Hälsorådet på skolan eller fritidsverksamheten. Stödet som krävs är olika beroende på ålder, kunskap, färdigheter hos barn och unga. Du som personal i verksamheten är experten på vad för stöd som behövs i din verksamhet. Handlar det om yngre elever i lågstadiet kan det vara att förenkla mycket av arbetet vid start, där det viktigaste är att träna barn och unga på att rösta demokratiskt  samt bekräfta hälsofrämjande initiativ från barn och unga.

Arbetar du på gymnasiet kan det räcka med att berätta att man finns till hands, hjälpa till med svåra ord och lokal. De kan till stor del fylla i protokoll själva. Dock behöver du säkerställa att beslut tas demokratiskt. Som stödjare ska du skapa möjligheter och stöd vid: 

 • Uppstart med t.ex. hjälpa till att förklara svåra ord, hitta rätt på hemsidan.
 • Planering, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande aktiviteter. T.ex. hitta lokaler, inköp med friskvårdsbidraget, kan leda eller hjälpa en medlem att leda aktiviteten
 • Redovisning  av hälsofrämjande aktiviteter
 • Stötta vid årsmöte. T.ex. lokaler, att det blir demokratiskt, att alla kommer till tals
 • Kontakt med samordnaren

Efter utbildningen

Efter stödjarutbildningen kan du delta på Reactas nätverksträffar för stödjare med erfarenhetsutbyte, forskning och handledning i arbetet med hälsoråd. Som stödjare kan du max stötta tre hälsoråd.

Som stödjare får också stöd och hjälp av din samordnare på skolan eller fritidsverksamheten. Finns det ingen samordnare ännu på din verksamhet kan du efter stödjarutbildningen utbilda dig till samordnare. När ni startar arbetet på skolan eller fritidsverksamheten krävs ingen samordnare. Har ni haft eller har tre hälsoråd kräver vi en utbildad och godkänd samordnare på verksamheten.

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

 • Få metoder som är väl utprovade
 • Lyft enkelt skolan eller fritidsverksamhetens hälsofrämjande arbete
 • Arbeta hälsofrämjande enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsen
 • Öka barn och ungas kontroll, inflytande och delaktighet
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 595 kr/person.
ingår
Fikakupong
Datum
2021-05-19
plats & TID
Digitalt på Zoom kl. 14.00-16.30
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats som skolsköterska, fritidsledare, lärare, ungdomscoach, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-05-06

Digitalt på Zoom kl. 14.30-15.30

Så arbetar du hälsofrämjande med hälsoråd.

2021-05-19

Digitalt på Zoom kl. 14.00-16.30

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-05-31

Digitalt på Zoom kl. 09.00-10.00

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-06-15

Digitalt på Zoom kl. 14.30-15.30