"Vardagsproblem tolkas som psykisk ohälsa"

Socialstyrelsen larmar om en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga — men tre forskare skriver på DN debatt att slutsatsen inte håller rent vetenskapligt.

"Det bästa är kanske inte att få en diagnos och behandlas med läkemedel", skriver de i debattartikeln.

Upprinnelsen till artikeln är en ny rapport från Socialstyrelsen, som larmar om en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga i Sverige. De tre forskarna — Ingemar Engström,forskningsledare vid universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro, Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare Karolinska institutet, och Sofia Wikman, universitetslektor vid Akademin för hälsa och arbetsliv — anser dock att Socialstyrelsens slutsats inte håller rent vetenskapligt. De pekar på risken för en "medikalisering av normala livserfarenheter" — att diagnoser och medicinering i för hög grad används för att tackla vanliga problem och motgångar i vardagen.

"Vi ifrågasätter inte det lidande som en psykisk besvärsbild innebär. Frågan är dock vilken slags hjälp som behövs och i vilket sammanhang. Det bästa är kanske inte att få en diagnos och behandlas med läkemedel".

Läs mer
Från:

Hälsorådsmodellen

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete