Så många elever känner sig ensamma i skolan

Friends har släppt sin årliga rapport där undersöker tryggheten på skolor runt om i Sverige. Tusentals barn och unga svarat på frågor om hur de har det i skolan och vad som sker på rasten, i klassrummet och på nätet.

Många vittnar om en trygg skola där det både finns kompisar att leka med och vuxna att lita på. Men årets rapport visar också att nästan var fjärde elev känner sig ensam i skolan. Dessa elever är dessutom i mycket högre grad utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet samt känner ett lågt förtroende för vuxenvärlden – de känner att de inte har någon att vända sig till om de blir illa behandlade.

Från: