Hälsoråd skapar meningsfulla sammanhang

Johan Hallberg, rektor på Malmaskolan i Kolsva, uppmärksammas ofta tillsammans med sin rektorkollega Gun-Marie Persson för deras tydliga fokus på hälsofrämjande arbete i skolan och hur de olika insatser som görs i skolan resulterar i att nästan alla elever når full behörighet.

Malmaskolan har varit anslutna till Reacta under några år och har flera hälsoråd. Johan redogör i sin krönika för de många positiva effekter som arbetet med hälsoråd har fått och att det dubbelriktade sambandet mellan lärande och hälsa är något som är självklart för dem. Johan lyfter att när elever mår bra så presterar de bra och att när förutsättningar för att kunna prestera bra finns så resulterar det i att eleverna mår bra. "Det är just den växelverkan som är så fantastisk att få uppleva, för eleverna, för föräldrarna och för oss i skolan", skriver Johan.

Johan avslutar sin krönika med orden "Kanske är det så enkelt. Barn och ungdomar idag – precis som i alla tider, behöver ett meningsfullt sammanhang där man får vara med och bli bekräftad precis som man är, för att må bra och utvecklas mot ett gott liv!" Vi är glada att Reacta och vår modell med hälsoråd är med och bidrar till just känslan av ett meningsfullt sammanhang för barn och unga där de växer som individer och samtidigt främjar och stärker sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.  

För att ta del av alla de effekter som hälsoråden redovisat att arbetet har fått för barns och ungas hälsa kan du klicka här

Läs hela krönikan här
Från:
Reacta