Depression i unga år kan prägla vuxenlivet

Unga som tidigt i livet drabbas av depression eller ångest riskerar att få långvariga problem och hamna utanför arbetslivet. Därför är det så viktigt att samhället satsar på såväl tidig hjälp som uppföljningar, enligt Socialstyrelsen

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka bland barn och ungdomar. Flickor drabbas i högre grad än pojkar. Trots att allt fler får vård och behandling fortsätter köerna att växa, konstaterar Socialstyrelsens i sin utvärdering.

Myndigheten kan nu också för första gången visa att depression och/eller ångestsyndrom i tidig ålder riskerar att följa med den drabbade länge och påverka hela vuxenlivet.

Läs mer
Från:

Hälsorådsmodellen

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete