Allt färre unga i länet svarar på fetmabehandling

Stockholm har gått från att ha de bästa behandlingsresultaten till en bottenplaceing när det gäller att hjälpa barn som lider av fetma.

Nu oroar sig forskarna för att situationen kommer att förvärras då man stängt och privatiserat mottagningar.

Läs mer
Från:

Hälsorådsmodellen

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete