Bjud in oss!

- föreläsningar & praktisk handledning för en bättre hälsa i skolan

Bjud in oss och kom igång enkelt och effektivt med det hälsofrämjande arbetet enligt Hälsorådsmodellen. Vi föreläser och praktiskt handleder både elever och personal på plats till en låg kostnad som både sparar tid och resurser för skolan. Reactas föreläsningar är subventionerade genom stöd från Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

 

Inspirationsföreläsning
Kom igång enkelt och evidensbaserat med hjälp av våra duktiga föreläsare som inspirerar och engagerar eleverna att göra hälsofrämjande aktiviteter med Hälsorådsmodellen. Inspirationsföreläsningen inspirerar eleverna att ta goda livsstilsval och lockar fram egna initiativ att förändra och förbättra sin hälsa. Föreläsningen är en timme lång och sår ett frö hos eleverna att själva göra hälsofrämjande aktiviteter tillsammans. Efter föreläsningen är eleverna medvetna om vad de mår bra av och hur de på ett enkelt sätt kan göra mer av just det. Efter föreläsningen kan eleverna starta hälsoråd på skolan och få stöd från Reacta. Alla Reactas föreläsningar och insatser är evidensbaserade, hälsofrämjande enligt WHO:s riktlinjer och följer skollagen och Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan. Komplettera gärna med praktisk handledning efter inspirationsföreläsningen. 

Boka här!

Priser!


Praktisk handledning 
Det är enkelt och lätt att starta upp det hälsofrämjande arbetet med praktisk handledning på skolan. Arbetar ni redan med hälsorådsmodellen är praktisk handledning ett effektivt sätt att förstärka arbetet med små resurser. Vi kommer till skolan och arbetar på plats med elever och personal. Handledningen är en hälsofrämjande insats som är evidensbaserad, hälsofrämjande enligt WHO:s riktlinjer, följer skollagen och Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan.

Reacta har över 10 års erfarenhet av hälsofrämjande arbete i 100-tals skolor och kan på ett effektivt sätt starta upp och förstärka ett hälsofrämjande arbete enligt Hälsorådsmodellen. Insatsen sparar tid, resurser och felsteg och gör att skolan kommer igång direkt med arbetet och gör det till en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom stärker insatsen skolans demokratiska uppdrag, det hälsofrämjande arbetet, elevernas delaktighet och inflytande och inte minst elevernas hälsa. Den praktiska handledningen är 2 h där vi praktiskt hjälper elever och personal i att starta eller förstärka det hälsofrämjande arbetet med Hälsorådsmodellen. Efter handledningen har ni ett förstärkt elevhälsoarbetet och fått tips och tricks hur ett framgångsrikt elevhälsoarbete geomförs enligt hälsorådsmodellen. 

Boka här!

Priser!

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr till ungas hälsa

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...