Samordningsstöd 

Samordningsstödet syftar till att öka och stödja samordningen och samverkan på skolan i arbetet med Hälsorådsmodellen. Samordningsstödet betalas ut årligen till skolans angivna bankgiro/plusgiro då varje hälsoråd på skolan lämnat in årsmötesprotokoll och medlemsregister. Samordningsstödet är 1000 kr per aktivt hälsoråd på skolan. Om skolan t.ex. har 10 aktiva hälsoråd på skolan blir stödet årligen 10 000 kr. Skolan kan använda samordningsstödet fritt för att stärka skolans samordning och samverkan i arbetet med Hälsorådsmodellen. Det kan t.ex. vara en föreläsning på skolan till personal, vikarier för att personal ska kunna utbilda sig, utbildning för samverkan etc. Stödet behöver ej rapporteras eller redovisas tillbaka till Reacta. För att få samordningsstödet ska årsmötesprotokoll och medlemsregister lämnas in från varje hälsoråd senast den 1 mars varje år. Skolan ska vara stödmedlem Hälsorådsskola med en godkänd samordnare på skolan. 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Stockholm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan - Stockholm

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff 

Tema: Elevhälsokompetens och samtalet i skolan

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Stockholm

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Kallelse till årsmöte för lokalföreningarna Norr/Svea & Reacta Syd

Kallelse 28 april. 17.30.

Läs mer...

SENASTE NYTT

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr att använda i hälsorådets verksamhet

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...

Sommarjobb

Teamledare till Reactas festivalkampanj

Läs mer...