Mitt uppdrag som demokratisamordnare

Afternoon Tea, PR-portal och en gemensam årsmötesdag i Sundsvall

I mitt uppdrag som demokratisamordnare ingår det att handleda och stötta ungdomsdrivna föreningar samt att det finns personal som utbildats till att handleda och stötta ungdomsdrivna föreningar på alla våra öppna verksamheter. Genom att hjälpa unga organisera sig så vidgas ungas nätverk, både de kulturella- och sociala nätverken. Jag blir så himla glad när vuxenvärlden får upp ögonen för vad dessa organiserade unga gör för fantastiska verksamheter, vilka bra arrangörer de är, vilka innovativa idéer och lösningar de besitter, då vuxna börja se de unga som en resurs till samhället, det är då mitt jobb är som allra bäst!

Afternoon Tea
Nätverket Afternoon Tea är skapat av ungdomsdrivna föreningar i Sundsvall där jag som demokratisamordnare är deras handledare och stödperson. Vi startar varje verksamhetsår för Afternoon Tea med en Kick-off där föreningarna jobbar fram tillsammans vilka teman de vill lära sig mer om, inspireras kring osv under det kommande året. Sedan arrangeras det nätverksträffar ca en gång per månad. Syftet med dessa träffar är att föreningar/intressegrupper som drivs av unga och för unga ska få träffas, dela med sig av varandras erfarenheter, stötta varandra, hitta nya samarbetsformer och få ny kunskap och inspiration. Dessutom driver nätverket organisatoriska frågor i kommunen, som t.ex. att utveckla och anpassa bidragsystemet för att passa ungdomsdrivna föreningar bättre.

PR-portal
Ett tiotal av de ungdomsdrivna föreningarna som jobbar med mycket utåtriktad verksamhet med arrangemang har skapat en gemensam PR-portal på nätet som heter Unga Krafter – Föreningar i Sundsvall. Genom att samla sig tillsamman under samma ”paraply” så kan de nu göra PR med gemensam kraft om vad dessa ungdomsdrivna föreningar gör för olika verksamheter och evenemang i vår kommun. Jag som demokratisamordnare och ungdomsavdelningens webbansvarige handleder och stöttar dessa föreningar i deras arbete med PR-portalen.

Årsmötesdagen
Under våren arrangerar jag som demokratisamordnare och Föreningsbyrån, som är den avdelning inom kommunen som ansvarar för bidrag och föreningsstöd  till föreningslivet i Sundsvall, Den gemensamma årsmötesdagen för ungdomsdrivna föreningar. Föreningar får ett eget mötesrum där de kan hålla sitt årsmöte. Under tiden som föreningarna har sitt årsmöte finns Föreningsbyråns personal tillgängliga som en ”föreningsakut” där de kan be om hjälp med frågor som dyker upp under mötets gång. När alla årsmöten är över samlas vi och äter en gemensam middag.

Viktig kompetens
Ungdomens hus och våra fritidsgårdar är en perfekt kanal för att hjälpa unga organisera sig på ett bra sätt. Personalen behöver kunskap, kontaktvägar och kunna ta emot och fånga upp ungdomens fråga, idé eller intresse på ett bra sätt. Här ges unga kunskap och erfarenhet av ett demokratiskt system och organisation vilket är väldigt viktigt för oss som samhällsmedborgare samt att det hjälper unga när den ska etablera sig på arbetsmarknaden eller vara verksam på annat sätt i samhället.

Vill ni veta mer så kan ni träffa mig på utbildningen Ungas organisering den 22 mars i Stockholm eller den 12 april i Göteborg.

 Pia Fjällmo

Demokratisamordnare i Sundsvalls kommun
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr till ungas hälsa

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...