Kompetensstöd

Bor du långt ifrån den kurs du vill gå hos oss? Med kompetensstödet från Reacta får du resan och hotellet betald. 

Kompetensstöd för stödskolor
Stödskolor är berättigade till 500 kr i kompetensstöd per hälsoråd som startar på skolan och blir anslutna till Reacta. Kompetensstödet ersätter resor och logi när personal på skolan reser till konferenser, kurser och nätverksträffar i Reactas regi. Det kan också användas till att köpa litteratur från Reactas samarbetspartners. 

Kompetensstöd för Hälsorådskolor
Hälsorådsskolor är berättigade till 1000 kr i kompetensstöd per hälsoråd som är aktiva på skolan. Kompetensstödet erhålls årligen då varje hälsoråd lämnar in ett underskrivet årsmötesprotokoll och ett medlemsregister. I årsmötesprotokollet beskriver hälsoråden sina hälsofrämjande aktiviteter och är därmed ett aktivt hälsoråd.

Hälsorådsmodellen bygger på tvärprofessionell samverkan så att skolan kan stötta hälsoråden att vara aktiva och göra hälsofrämjande aktiviteter.  Med aktiva hälsoråd stärker skolan elevernas lärande, utveckling och hälsa och får ett hållbart hälsofrämjande arbete. För att få kompetensstödet ska årsmötesprotokoll och medlemsregister lämnas in senast  den 1 mars varje år. Efter detta datum erhålls inget kompetensstöd. Dock kan hälsorådet få sitt aktivitetsbidrag om det lämnas in senast den 1 maj. 

Vad kan kompetensstödet användas till?
Kompetensstödet kan användas till ersättning för resor och logi när personal på skolan reser till kurser, konferenser och nätverksträffar i Reactas regi. Det kan också användas till att köpa litteratur från Reactas samarbetspartners, för att stärka det hälsofrämjande arbetet. Stödet kan också användas för att ersätta resa och logi till Stockholm för möte och handledning  med Reactas nationella skolsamordnare. Böckerna beställer du här!

Så här får ni kompetensstödet
Kompetensstödet erhålls genom att fylla i ersättningsformuläret här, med bifogade kvitton på resa och logi. Kompetensstödet betalas ut inom fyra veckor. Vill ni istället använda bidraget till litteratur för det hälsofrämjande arbetet, kan ni direkt vid beställning ange att ni vill använda kompetensbidraget och summan dras av direkt. 

Villkor 
- Kursavgiften erläggs
- Deltagande hela kursdagen. Undantag vid sjukdom. Läkarintyg krävs.  
 

 

 

PÅ GÅNG

Kallelse till årsmöte för lokalföreningarna Norr/Svea & Reacta Syd

Kallelse 28 april. 17.30.

Läs mer...

Nätverksträff 

Tema: Elevhälsokompetens och samtalet i skolan

Läs mer...

Fysisk aktivitet i skolan - Malmö

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Elevers lärande, utveckling & hälsa

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan

Metoder & Inspiration

Läs mer...

SENASTE NYTT

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr att använda i hälsorådets verksamhet

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...

Sommarjobb

Teamledare till Reactas festivalkampanj

Läs mer...

Mitt uppdrag som demokratisamordnare

Afternoon Tea, PR-portal och en gemensam årsmötesdag i Sundsvall

Läs mer...

 

Reactasamordnare med uppdrag att stötta ungas hälsa! 

Första Reactasamordnarna utbildade.